Aktuellt

När du handlar ett armband så stöttar du UN Women´s arbete för kvinnors och flickors rättigheter. Tack vara ert stöd kan UN Women bygga en värld fri från våld och diskriminering mot kvinnor och flickor. Erbjuda kvinnor en chans till anständigt arbete, egen inkomst och egenmakt. Stärka demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnors politiska egenmakt, samt stödja kvinnor och flickor i konflikter, katastrofer och fredsbyggande.