Giveaways

Värdet av en GiveAway eller som vi säger... lite "Fun Facts":


53% använder en reklamprodukt åtminstonde 1 gång per vecka
60% sparar en reklamprodukt i upp till 2 år
48% av konsumenterna vill få en reklamprodukt oftare
Endast 1 av 5 kastar en reklamprodukt